top of page

Polityki Prywatności

Polityka Prywatności określa zasady przechowywania, wdrażania i dostępu do informacji na stronie www oraz zastosowania użytkownika, służące do realizacji usług drogą prostą.


 

§ jeden


 

Definicje1. „Administrator” oznacza osobę, która wprowadziła lub została ustanowiona, organ publiczny, właściwy lub inny podmiot, który samodzielnie lub inaczej ustala cele i środki

przetwarzanie danych osobowych; Jeśli cele i metody oceny są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa mogą zostać określone jako administrator lub mogą zostać określone kryteria jego wskazania.


2. „Dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub potencjalnej identyfikacji osoby szczególnej („osobie, której dane dotyczą”); możliwe zrobić

zidentyfikować osobę fizyczną na osobę, której można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w jaki sposób na podstawie identyfikacji takiej jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka innych czynników określających przyczynę, definicję, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub osobną tożsamość osoby fizycznej.


3. „Przetwarzanie” oznacza lub zestaw operacji na dane osobowe lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub

niezautomatyzowane, tak samo zbieranie jaknie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, tworzenie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, stosowanie ujawnianie, poprzez przesyłanie, wyodrębnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, zmniejszanie, usuwanie lub niszczenie.


4. „Strona trzecia” oznacza podmiot działający lub istniejący, organ publiczny, działający lub podmiot inny niż osoba, której dane osobowe, administrator, podmiot występujący czy osoby, które – z upoważnienia administratora lubątgoj
mogą tworzyć dane osobowe.

5. „Zgoda” osoby, której dane oznaczają, że jest przyczyną, rozpoznaniem, rozpoznaniem i wskazaniem woli, osoby, której dane osobowe, w formie
jej dane osobowe.

6. „Naruszenie ochrony danych osobowych” oznacza naruszenie bezpieczeństwa szkodliwego lub szkodliwego z prawem uszkodzeń, utracenia,
Sprawdzenia, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób

 

występujących.


7. Pliki cookie
Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

8. „Cookies Administratora” – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora
Pośrednictwo Serwisu.

9. „Cookies Zewnętrzne”

10. "Serwis" - oznacza stronę̨ internetu, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, oddziałuje w domenie www.biznesexpert.eu

11. „Rozporządzenie”

12. "Użytkownik" - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą inną lub z innymi
może być́ Umowa o świadczenie usług drogą prostą. 

§ 2


 

Administrator danych osobowych1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Migrant Expert sp. zoo, ul. prezydent Gabriela Narutowicza 40/1, Łódź, 90-135, KRS 0000893369, NIP 7252308072, REGON 38859707500000, adres e-mail: biuro@migrantexpert.pl

2. Cel opracowania danych osobowych:

1. Pani/Pana dane osobowe zebrane w formularzu będą służyć w celu procedury legalizacji pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z zakresem danych określonych w art. 13 Ustawy o cudzoziemcach z dnia 12 grudnia 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 1650), niezależnie od tego, gdzie znajduje się badanie jest Pani/Pana
dane są zgodne - (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

2. Pani/Pana dane osobowe działają efektywnie w celu rozwiązania w ramach oferty pracy administratora danych, umożliwiającej wykorzystanie danych,
wykonawczych w przepisach Kodeksu pracy oraz Kodeksie cywilnym, jest nawiązaniem i realizacją umowy – (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

3. Pani/Pana dane osobowe będą działać w celu zatrudnienia w ramach realizacji projektu prowadzonego przez administratora danych (podstawą stworzoną
jest sztuką. 22 ust. 1 Kodeksu pracy oraz art. 734 Kodeksu Cywilnego).

4. Pani/Pana dane osobowe stają się aktywne w celu realizacji Pani/Pan praw (podstawą wykonania jest prawnie dodatkowe zainteresowanie administratora -
sztuka. 6 ust. 1lit. f, RODO).

5. Pani/Pana dane osobowe będą działać w celu realizacji treści marketingowych, niezależnie od tego, czy projekt jest Pani/Pana danych jest
zgoda – (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

6. Jeśli generuje Pani/Pan Funkcja na przetwarzaniu danych osobowych w formie plików Cookies 'ciasteczek' w celuia, zapamiętania przez stronę Pani/

Pan ustawień i regulacji tj.: login i hasło, adres IP, dane, godzina działania.

efekt końcowy będzie art. 173, Par. telekomunikacji. Pani/Pana dane osobowe wkrótce do momentu zgody.


1. Pani/Pana dane osobowe służą pomocą podmiotowi zewnętrznemu w celu świadczenia na rzecz Migrant Expert usługi wsparcia, w tym w ramach: usług księgowych, prawnych, windykacyjnych, IT, przy tym, że mogą one współpracować wylącznie na jej
potwierdzone polecenie.

2. Poza www. podmiotami Pani/Pana dane osobowe mogą być objęte wyłącznym obowiązkiem upoważnienia do tego na podstawie przepisów prawa.

3.ww. zgody mogą zostać dołączone w każdym czasie przez udostępnienie na adres biura podmiotu: ul. prezydent Gabriela Narutowicza 40/1, Łódź, 90-135,

KRS 0000893369, NIP 7252308072, REGON 38859707500000 Polska

na adres e-mail: biuro@migrantexpert.pl


4. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem, którego
dokonano przed jej wycofaniem.

5. Posiada Pani/Pan prawo do korzystania z dostępu administratora do danych osobowych, ich sprostowania, usuwania, przeniesienia danych lub oceny technicznej, a także prawo do cofnięcia zgody na traktowanie w zakresie, w jakim odbywa się lub odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody oraz
prawo wniesia sprzeciwu, co do wykonania.

6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.


 

§ 3

 

Rodzaje używanych plików cookie1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W każdą tą drogą nie jest możliwe przedostanie się̨ do

Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub

oprogramowania wadliwego. Pliki te mogą̨ zidentyfikować oprogramowanie współpracujące z użytkownikiem i obsługujące obsługę każdego użytkownika zgodnie ze znakiem. Pliki cookie należące do domeny̨ domeny, z


którego dotyczy̨, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisanej wartości.
2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

1. Pliki cookie sesyjne: są̨ stałe na Urządzeniu Użytkownika i nadal̨ tam do momentu wglądu w ustawienia. Zapisane informacje

są w tym czasie trwale usuwane z pamięci Urządzeń. Pliki cookie mechanizmu


2. Cookies trwałe: są̨ stałe na Urządzeniu Użytkownika i pozostają̨

tam do momentu ich skasowania. Zakończenie poszczególnych ustawień lub

Urządzenia nie powodują ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm Cookies


3. Użytkownik ma możliwość korzystania z plików cookie do swoich urządzeń. Ciasteczka Ciasteczka.
 

§ 4

 

Cele, w których występują pliki cookie


1. Administrator wykorzystuje Cookies w celu własnej konfiguracji działania serwisu,
aw szczegolności zrobić:

1. korzystanie ze stron internetowych Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu;

2. rozpoznano urządzenie Użytkownika Serwisu oraz jego urządzenie i odpowiednio za pośrednictwem strony internetowej, korzystaniej z jego
indywidualne potrzeby;

3. zapamiętania zapiś wybranego przez użytkownika i personalizacji użytkownika użytkownika, np. w zakresie uznanego języka lub regionu, z
skąd pochodzi Użytkownik;

4. zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji
treść;

5. standardowy wygląd strony internetowej itp.

2. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie, aw każdym przypadku:

1. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każde podstronie Serwisu ponownie napisać

login i hasła;

2. konfiguracja konfiguracji wybranych funkcji serwisu, pomoc w weryfikacji autentyczności ustawień ustawień;

3. optymalizacja i zwiększenie wydajności usług przez
administratora.

3. Administrator wykorzystuje pliki cookie we własnym celu realizacji efektywnej usługi dla pełnego korzystania ze stron internetowych, aw tym celu:

1. korzystanie ze stron internetowych Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.

W przypadku specjalnych plików tych odpowiednich̨ podstawowe parametry urządzeń Użytkownika i odpowiednio obsługuje stronę̨ internetu, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;


2. pomocną obsługę programu partnerskiego, umożliwiającą weryfikację źródła przekierowań Użytkowników na stronach internetowych
usługa.

4. Administrator wykorzystuje pliki cookie we własnym celu zapamiętania lokalizacji użytkownika, aw sposób umożliwiający sprawdzenie wybranych funkcji
Serwisu, umożliwiającego włączanie dostarczanych informacji do użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.

5. Administrator wykorzystuje własne pliki cookie w celu analizy i badań oraz audytu oglądalności, aw sposób do tworzenia anonimowych statystyk, które są dostępne, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystająjs̨
Serwis internetowy, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

6. Administrator usług wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu zalogowania do serwisu za pomoc̨ serwisu społecznościowego Google (administrator cookies
źródło: Google Inc. z siedzibą w USA).

7. Administrator usług wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu popularyzacji serwisu za pomoc̨ serwisów społecznościowych plus.google.com (administrator cookies
źródło: Google Inc. z siedzibą w USA).


 

§ pięć

 

Ciasteczka1. Cookies, warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu

przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany w ustawieniach, o których mowa w zdaniu użytkownika, użytkownik może zastosować za pomoc w ustawieniach sieci lub za pomoc w konfiguracji usług. Ustawienia te mogą zostać zmienione w każdy w taki sposób, aby zablokować obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki bądź informować o ich

 

każdorazowym zamieszczeniu Cookies na grupie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwościach i sposobach obsługi plików cookie są dostępne w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowe).


2. Pliki cookie wykorzystywane z funkcji włączonej do sieci, której używają.

3. Ograniczenie korzystania z plików cookie, może służyć́ na niektóre udostępniane na stronie internetowej Serwisu.

bottom of page